Газета «Взгляд» принимает блочные, строчные объявления о покупке и продаже движимого и недвижимого имущества, и о покупке и продаже автомобилей. Объявления о вакантных должностях, о поиске работы, квартиры и др. Наш адрес: г. Жалалабат, ул. Шопокова 4.(пересечение ул.Чехова) Тел.: (03722) 7-34-84

Сен үчүн

Келбетиңиз кандай гана сулуу жана келишимдүү болуп турбасын, эгер колтугуңуз тердеп, жыттанып кийимиңизге нымдуу так калтырса, анда ал

СОГОНЧОК ЭМНЕГЕ ЖАРЫЛАТ? Нымдуулугу азайып, тамандын териси өзүнүн серпилгичтигин жоготсо. Бөйрөк, калкан без оорулары менен

  Адам чүчкүргөндө анын бардык булчуңдары менен катар анын жүрөгү дагы токтойт.   Он кол адамдар сол колдууларга караганда

© Copyright 2016 – Рекламно-информационный вестник «ВЗГЛЯД». Все права защищены.
Наверх