Газета «Взгляд» принимает блочные, строчные объявления о покупке и продаже движимого и недвижимого имущества, и о покупке и продаже автомобилей. Объявления о вакантных должностях, о поиске работы, квартиры и др. Наш адрес: г. Жалалабат, ул. Шопокова 4.(пересечение ул.Чехова) Тел.: (03722) 7-34-84

Улукман айткан улуу кеп

Ибн Сина АВИЦЕННА (УЛУКМАН)

(980-1037), перс даанышманы, дарыгер, математик жана акын

 

Улукман айткан улуу кеп

 

* * *

Бакытын баалай албагандын шору арылбайт.

 

* * *

Эгерде жакын досум душманымдын босогосун шынаарлап жүрсө, аны экинчи жаныма жуутпайм. Андай дос шербетке аралаш уу, же бүксүгөн тарпка конгон чымын сыяктуу коркунучтуу жан.

 

* * *

Кыймылсыз жандан чүчкүрүк кетпейт. Жамбаштап жатканды сүйгөндөр борпоң, мажүрөө келет.

 

* * *

Жаштыгы менен коштошкон жалын менен бийлей албайт.

 

* * *

Дайыма мас болуп жүрүүдөн боор менен мээ жабырлайт. Ичкилик нерв системаларын  алсыздандырып, күтүүсүздөн жаныңды алып тынат.

 

* * *

Дене кыймылын үзгүлтүксүз улантып жүргөн адам дартына дабаа дары-дармектерге эч качан муктаж болбой жашайт.

 

* * *

Дарыгерге бүркүттөй көрөгөчтүк, жыландай акылдуулук, арстандай айбаттуулук керек, колдору гана кыздардыкындай назик болууга тийиш.

 

* * *

Осуятым биринчи – тоё жебе тамакты,

Осуятым экинчиси – опсуз ичпе шарапты.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно
  • 0
Добавлено: 17-11-2016, 20:58
0
884

Похожие публикации


© Copyright 2016 – Рекламно-информационный вестник «ВЗГЛЯД». Все права защищены.
Наверх