Газета «Взгляд» принимает блочные, строчные объявления о покупке и продаже движимого и недвижимого имущества, и о покупке и продаже автомобилей. Объявления о вакантных должностях, о поиске работы, квартиры и др. Наш адрес: г. Жалалабат, ул. Шопокова 4.(пересечение ул.Чехова) Тел.: (03722) 7-34-84

Тарых

1.Кофе
Маалыматтарга караганда Түштүк Эфиопиядагы Каффа деген жерде Халид аттуу чабан бар

Сулайман  тоо Ош шаары канча убакыт жашаса, ошондон бери мазар катары пайдаланылып, ыйык жер катары саналат. Анын аймагында

Ташка чегилген байыркы сүрөттөр             Мен кесибим боюнча тоолордо көп жүргөндүктөн, бул

  Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри -  не вы… М. Ю. Лермонтов     Вспомним братцы,

К 870-летию первого летописного упоминания о Москве. Древняя Москва   Столица древняя родная – Её ли не ведает страна? Её

Кокон ханы Кудаяр хандын чеби деп аталган тарыхий жана табышмактуу  коргон Баткен районунун Кан айылында жайгашкан. Жергиликтүү

© Copyright 2016 – Рекламно-информационный вестник «ВЗГЛЯД». Все права защищены.
Наверх