"Эгер адам 1996-жылдан бери Социалдык фондго жогорку чегерүүлөрдү төлөгөн болсо, ал жогорку пенсия алат. Ошондой эле эң аз пенсияны өмүр бою иштебеген адамдар алат – 1,5 миң сом”, - деди ал.