Газета «Взгляд» принимает блочные, строчные объявления о покупке и продаже движимого и недвижимого имущества, и о покупке и продаже автомобилей. Объявления о вакантных должностях, о поиске работы, квартиры и др. Наш адрес: г. Жалалабат, ул. Шопокова 4.(пересечение ул.Чехова) Тел.: (03722) 7-34-84

Поэзия

* * * Мен айтпаган сөздөрүмөн тумчуксам - Күз - күздүгүн кылсын, сен да унчукпа, Күлгөнүңдү билбейм, бирок жүз эсе -

        Тагдырым бекен? Жолдорум турат бекилип, Калгандай күнүм тумандуу күнгө бекинип. Бугумду бүгүн чыгара

    Поэзия-жан дүйнөнүн жарчысы. Сезимдериңе бүлүк салынып, кайгырып, кубанып, жашоого ырахаттанып жаткан чакта сенин

Поэзия-жан дүйнөнүн жарчысы. Сезимдериңе бүлүк салынып, кайгырып, кубанып, жашоого ырахаттанып жаткан чакта сенин абалыңды поэзия

Поэзия-жан дүйнөнүн жарчысы. Сезимдериңе бүлүк салынып, кайгырып, кубанып, жашоого ырахаттанып жаткан чакта сенин абалыңды поэзия

Поэзия-жан дүйнөнүн жарчысы. Сезимдериңе бүлүк салынып, кайгырып, кубанып, жашоого ырахаттанып жаткан чакта сенин абалыңды поэзия

Поэзия-жан дүйнөнүн жарчысы. Сезимдериңе бүлүк салынып, кайгырып, кубанып, жашоого ырахаттанып жаткан чакта сенин абалыңды поэзия

Эстейм. Апам мектептен бир канча жолу аябай ооруп келген. Жадакалса сүйлөгөнгө да алы келбей, төшөккө жыгылып калчу. Мага араңдан

Бүгүн анын уйкусу келген жок. Бөбөгүндөй эркелеткен куурчагы менен ойноп, жумуштагы атасын күткүсү келди. Жөө тумандан эч нерсе

© Copyright 2016 – Рекламно-информационный вестник «ВЗГЛЯД». Все права защищены.
Наверх