Маалыматтарга караганда дүйнөдөгү 800 миллион саналган видео байкоонун болжолу жарымы Кытайда иштейт. Ал жакта жасалма интеллект шаардык чөйрөгө камтылган. Айталы, Чунсин сыяктуу "бир катар акылдуу шаарлар" курулган.

"Үйдөн чыгып лифтке түшкөндө эле камерага тутуласың. Алар бардык жерде",- дейт "Панорма" программасына Чунсинде жашаган изилдөөчү журналист Ху Лү.

"Такси чакырганда маалымат бийликтерге жөнөтүлөт. Тааныштарым менен кафеге кирсем, ал дагы бийликке белгилүү болот, анткени ал жакта дагы камера турат". - дейт.

Журналисттик изилдөөлөр менен айрым кишилер менен жолукканымдан кийин, мага чалып "Тигил же бул киши менен жолукпагыла, аны же муну кылбагыла" деп эскертүү берген бир нече учур болгон.

"Жасалма интеллекттен жашына албайсың",-деп Ху Лү сөзүн жыйынтыктады.